Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

iStock_000002899314XSmall


Second Opinion

 

Twijfelt u aan de beoordeling van uw huidige arbodienst ? Of heeft u een ziektegeval dat is vastgelopen ? De Second Opinion van ABWN is het instrument om dit op te lossen.

Volledig advies

U hoeft geen klant te zijn van ABWN om een second opinion te kunnen aanvragen. Een Second Opinion is bij uitstek geschikt als de bedrijfsgeneeskundige begeleiding niet heeft geleid tot gewenste of geaccepteerde resultaten. Ook kunt u eerdere resultaten, conclusies of beslissingen van Arbo-diensten, UWV, verzekeraars of bemiddeling laten toetsen op correctheid, juistheid en doelgerichtheid. Tenslotte zorgt onze Second Opion voor het oplossen van patstellingen met verzuimende medewerkers. Er is een groot verschil tussen een deskundigenoordeel UWV en onze Second Opinion. We leveren een volledig advies, terwijl een deskundigenoordeel enkel een uitspraak doet over bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid (ja of nee).

Medische intervisie

Onze Second Opinion kent zijn basis in een uitgebreide bestudering van beschikbare informatie, een gedegen spreekuur en een volledige rapportage, waarin alle partijen worden geadviseerd. Alle casussen worden met een tweede senior arts doorgenomen en besproken (medische intervisie).

Gedegen analyse

U ontvangt van ABWN een gedegen analyse en rapportage over de (medische) geschiedenis tot nu toe van betrokkene. Met daarin gerichte adviezen voor de werkgever, werknemer en de implementatie hiervan. Wij adviseren zoveel mogelijk om eigen werk, aangepast werk of werk bij andere werkgever onderdeel te laten zijn van herstel en reïntegratie.
Soms is het noodzakelijk een expertise onderzoek door een specialist te laten uitvoeren om het rapport te kunnen schrijven. Dit kan zijn om een bepaald ziektebeeld aan te tonen, dan wel uit te sluiten. In een aantal langlopende arbeidsongeschikte situaties is de medische noodzaak voor de arbeidsongeschiktheid niet altijd even duidelijk meer. Een expertise onderzoek kan dan noodzakelijk zijn. Een dergelijke noodzaak zal altijd met u overlegd worden.

 

 

 

 

 

OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707