Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

Verzuimcijfers in de Bouw

Ziekteverzuim stabiel

De laatste jaren is het verzuimpercentage in de bouw stabiel. Het verzuimpercentage bleef bij hetbouwplaatspersoneel in 2007 ongeveer gelijk aan dat van 2006; 5,6 procent. Bij het UTA-personeel (uitvoerend, technisch en administratief) daalde het verzuimpercentage tot 2,3 procent.

De meldingfrequentie (het gemiddelde aantal ziekmeldingen per werknemer) daalde in 2007 van 0,66 naar 0,63. Bij het bouwplaatspersoneel daalde de meldingsfrequentie van 0,76 naar 0,72. Bij het UTA-personeel daalde deze van 0,46 naar 0,41. Dit blijkt uit cijfers van het EIB. Het verzuimpercentage in 2007 ligt in de b&u-sector op een hoger niveau dan in de gww-sector. De afbouwbedrijven kennen in 2007 een hoger verzuimpercentage dan gemiddeld. Bij de dakwerkbedrijven is de meldingsfrequentie hoger dan gemiddeld. In 2007 bedraagt het aandeel werknemers met een verzuimduur van één jaar of langer 1 procent en bleef daarmee onveranderd ten opzichte van 2006.

OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707