Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

iStock_000006799183XSmall

Arbeidsdeskundig onderzoek

Waarom is het belangrijk ?

Het AD-onderzoek verschaft u als werkgever de nodige duidelijkheid over reïntegratie mogelijkheden van uw medewerker. Zeker als het gaat om een beperkte aanpassing kunt u veel profijt hebben van een structurele oplossing. Denk hierbij aan de volledige terugkeer van de medewerker binnen de eigen functie, en de personele continuïteit op de afdeling of uw bedrijf. Zijn er geen interne mogelijkheden meer, dan is duidelijkheid wel zo prettig. Het AD-onderzoek zorgt voor een helderheid in het te volgen traject. Door het uitvoeren van het AD-onderzoek voldoet u  aan wettelijke verplichtingen die aan u als werkgever worden gesteld in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Hoe werkt het ?

Het AD-onderzoek vindt plaats op uw bedrijf, waarbij we de werkplek van de medewerker en mogelijke andere werkplekken onderzoeken. Het gesprek met uw medewerker en onze arbeidsdeskundige voeren we graag met u samen. Uiterlijk 2 weken na het onderzoek ontvangt u van ons een complete rapportage. Deze wordt aan u, de werknemer en de bedrijfsarts gestuurd.
OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707