Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

iStock_000006799183XSmall

Diensten

Diensten

Preventiediensten

Goed arbobeleid begint bij de bron. Met preventie worden de arbeidsrisico's beperkt en voorkomt de werkgever verzuim. ABWN ondersteunt werkgevers op het gebied van preventie, waardoor de kwaliteit en de veiligheid binnen de organisatie worden bevorderd. Soms met de wet als uitgangspunt, zoals in het geval van Risico-Inventarisaties & -Evaluaties (RI&E). Soms naar aanleiding van specifieke behoeften van onze relaties of vragen uit 'de markt'.

We doen werkplekonderzoeken en keuringen, we leiden op, geven cursussen op het gebied van veiligheid en organiseren themabijeenkomsten. En we adviseren over preventie op het gebied van arbeidsomstandigheden. Stuk voor stuk activiteiten die het verzuim verminderen en de verzuimkosten verlagen.

Psychologische Interventie

Voor psycho-sociale klachten op het gebied van depressiviteit, overspannenheid en stress zetten we uitgekiende interventies in. Sterk gericht met een op een terugkeer naar (eigen) werk. Onze dienstverlening biedt uitgebreide programma's op het gebied van diagnostiek tot behandeling.

Diagnostiek

  • belastbaarheidsonderzoek klinisch en neuropsychologisch
  • psychomedische diagnostiek

Behandeling

  • korte- en langdurige psychologische interventie
  • EMDR
  • psychomedische interventie

Reïntegratie

Herplaatsing of uitstroom van uw medewerkers is voor veel ondernemers gelukkig geen dagelijks werk. Reïntegratie is een specialisme waarbij emoties vaak een belangrijk rol spelen. Arbo Active biedt een effectieve en duurzame oplossing. Niet alleen voor u, maar zeker ook voor uw personeel. U voldoet hiermee als werkgever aan alle verplichtingen die het UWV aan u als werkgever stelt. U betaald nooit teveel doordat we uitstekend op de hoogte zijn van de subsidiemogelijkheden.

Hoe werkt het?

We gaan voor u gedegen te werk. Elk traject start met een reïntegratie-scan, waarin we grondig kijken naar de functionele mogelijkheden van de medewerker, maar ook naar niet-medische gegevens. De scan resulteert in een reïntegratie-aanpak in het 1e of

2e spoor.

Onze arbeidsdeskundige onderzoekt bij u de functies en vacatures, die als passend te beschouwen zijn. Er wordt een traject gemaakt met stappen en wederzijdse acties om werkhervatting in ander werk te realiseren. Noodzakelijke training of scholing wordt door onze Arbeidskundige georganiseerd, net als het aanvragen van mogelijke subsidies. Het traject duurt maximaal 4 maanden.

Als uit de reïntegratie-scan blijkt dat er geen mogelijkheden meer zijn om de kandidaat binnen uw bedrijf te plaatsen, dan wordt het traject gericht op externe herplaatsing. Het dossier van de medewerker wordt getoetst, rekening houdend met alle eisen van het UWV. Mocht blijken dat het dossier niet voldoet aan de eisen, dan maken we dit met uw toestemming verder in orde. Elk reïntegratie-traject 2e Spoor wordt verzorgd door een vaste bemiddelaar en ondersteunt door een arbeidsdeskundige. Op basis van de intake wordt vastgesteld welke acties nodig zijn om herplaatsing bij een andere werkgever mogelijk te maken. Ook hier zorgt onze arbeidsdeskundige voor de organisatie van de noodzakelijk training en het aanvragen van subsidiemogelijkheden.

Het traject 2e spoor bestaat uit oriëntatie, diagnose en aanbodversterking, bemiddeling, plaatsing en nazorg. De bemiddelaar gaat samen met uw werknemer op zoek naar passende vacatures. Het traject wordt afgerond met een eindrapport en een evaluatie. Het traject heeft een maximale looptijd van 6 maanden.

Beweeginterventies

Interventieprogramma's

Werkgerelateerd
Bij werkgerelateerde aandoeningen zal de professional gedurende de interventie gebruik maken van modules die inzoomen op de oorzakelijkheid van verzuim of dreigend verzuim. Werkplekanalyses, maar ook assertiviteitsaspecten zijn hier een voorbeeld van, met gedrag, vitaliteit en bewustwording als centrale thema's.

Preventie en vitaliteit
Fitheid en vitaliteit is de belangrijkste voorwaarde om oudere werknemers langer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Nu Nederland in snel tempo vergrijst en ontgroent, zullen arbeidskrachten steeds schaarser worden. ABWN heeft modules die zijn gebaseerd op factoren die sterk van invloed zijn op het duurzaam inzetbaar houden van mensen in het dagelijks leven.

Nu ook Fitness 40 +
ABWN heeft een speciaal programma ontwikkeld voor 40 + ers die de stap naar de sportschool te groot vinden. In kleine groepjes wordt er aan de hand van een individueel programma aan de conditiegewerkt. Onderdeel van het programma zijn 2 uitgebreide medische keuringen.

Persoonlijke programma's
De verschillende modules zijn goed in te passen bij medische programma’s. De module training kan dusdanig op maat worden gemaakt en worden aangevuld met geïndiceerde modules. Veel voorkomende aandoeningen worden multidisciplinair opgebouwd. Bij overgewicht is een diëtiste voor de hand liggend, maar de inzet van een psycholoog minstens zo doorslaggevend voor een succesvol en duurzaam resultaat.

Ad-Onderzoek

Het AD-onderzoek is relevant op feitelijk elk moment dat verzuim ontstaat. Zeker als er geen zicht is op een herstel op korte termijn. De bedrijfsarts stelt in dat geval de overgebleven functionele mogelijkheden vast, op basis waarvan de eigen werkplek, of andere plekken in uw bedrijf kunnen worden onderzocht. Ook voor niet verzuimende medewerkers, met structurele beperkingen, kan een AD-onderzoek duidelijkheid bieden. U kunt hierbij aan denken aan ex-WAO-ers of WSW kandidaten. Tenslotte verschaft het AD-onderzoek de noodzakelijke duidelijkheid in een moeizaam verlopend of stagnerend reïntegratietraject.

Waarom is het belangrijk?

Het AD-onderzoek verschaft u als werkgever de nodige duidelijkheid over reïntegratie mogelijkheden van uw medewerker. Zeker als het gaat om een beperkte aanpassing kunt u veel profijt hebben van een structurele oplossing. Denk hierbij aan de volledige terugkeer van de medewerker binnen de eigen functie, en de personele continuïteit op de afdeling of uw bedrijf. Zijn er geen interne mogelijkheden meer, dan is duidelijkheid wel zo prettig. Het AD-onderzoek zorgt voor een helderheid in het te volgen traject. Door het uitvoeren van het AD-onderzoek voldoet u aan wettelijke verplichtingen die aan u als werkgever worden gesteld in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Hoe werkt het?

Het AD-onderzoek vindt plaats op uw bedrijf, waarbij we de werkplek van de medewerker en mogelijke andere werkplekken onderzoeken. Het gesprek met uw medewerker en onze arbeidsdeskundige voeren we graag met u samen. Uiterlijk 2 weken na het onderzoek ontvangt u van ons een complete rapportage. Deze wordt aan u, de werknemer en de bedrijfsarts gestuurd.

OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707