Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

iStock_000006799183XSmall

Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Als de prestaties op het werk teruglopen en het functioneren niet meer zo goed gaat als gevolg van privé-omstandigheden en/of problemen op het werk, dan is begeleiding en advies door een bedrijfsmaatschappelijk werker dé gepaste oplossing. Medewerkers kunnen op eigen initiatief of door verwijzing van een bedrijfsarts een beroep doen op bedrijfsmaatschappelijk werk.

Begeleiding

De begeleiding is er vooral op gericht om de medewerker te leren omgaan met en oplossen van het probleem. De aanpak is praktisch: de medewerker zo snel mogelijk terug brengen in het normale ritme en te zorgen dat het werk weer opgepakt kan worden. Het aantal gesprekken is dan ook meestal beperkt. Indien nodig, betrekken we ook anderen bij de begeleiding, bijvoorbeeld de direct leidinggevende of partner. Bij conflicten en rouwverwerking worden gerichte behandelmethodes toegepast voor de begeleiding.

OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707