Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

iStock_000009337822XSmall

Bedrijfsarts

Wat houdt het spreekuur van de bedrijfsarts in?

Afhankelijk van de aard van de klachten van werknemer, komt tijdens het spreekuur met de bedrijfsarts aan de orde:

  • bespreking en analyse van de problematiek op basis van fysiek onderzoek 
  • bespreking van de voortgang van de reguliere gezondheidszorg
  • vaststelling van de mate van arbeids(on)geschiktheid
  • adviezen over eventuele werkhervatting
  • voorstel voor een noodzakelijke interventie, bijvoorbeeld inzet rugtraining, psycholoog, maatschappelijk werker, arbeidsdeskundige
  • informatie over rechten en plichten van werknemer tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid

De bedrijfsarts is adviseur voor werkgever en werknemer. Is men het niet eens met dit advies dan kan een deskundigenoordeel bij UWV worden aangevraagd. Het advies van bijvoorbeeld huisarts of  fysiotherapeut van werknemer wordt niet zonder meer overgenomen door de bedrijfsarts.

 

OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707