Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

iStock_000012202827XSmall

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het AD-onderzoek is relevant op feitelijk elk moment dat verzuim ontstaat. Zeker als er geen zicht is op een herstel op korte termijn. De bedrijfsarts stelt in dat geval de overgebleven functionele mogelijkheden vast, op basis waarvan de eigen werkplek, of andere plekken in uw bedrijf kunnen worden onderzocht. Ook voor niet verzuimende medewerkers, met structurele beperkingen, kan een AD-onderzoek duidelijkheid bieden. U kunt hierbij aan denken aan ex-WAO-ers of WSW kandidaten. Tenslotte verschaft het AD-onderzoek de noodzakelijke duidelijkheid in een moeizaam verlopend of  stagnerend reïntegratietraject.

Waarom is het belangrijk ?

Het AD-onderzoek verschaft u als werkgever de nodige duidelijkheid over reïntegratie mogelijkheden van uw medewerker. Zeker als het gaat om een beperkte aanpassing kunt u veel profijt hebben van een structurele oplossing. Denk hierbij aan de volledige terugkeer van de medewerker binnen de eigen functie, en de personele continuïteit op de afdeling of uw bedrijf. Zijn er geen interne mogelijkheden meer, dan is duidelijkheid wel zo prettig. Het AD-onderzoek zorgt voor een helderheid in het te volgen traject. Door het uitvoeren van het AD-onderzoek voldoet u  aan wettelijke verplichtingen die aan u als werkgever worden gesteld in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Hoe werkt het?

Het AD-onderzoek vindt plaats op uw bedrijf, waarbij we de werkplek van de medewerker en mogelijke andere werkplekken onderzoeken. Het gesprek met uw medewerker en onze arbeidsdeskundige voeren we graag met u samen. Uiterlijk 2 weken na het onderzoek ontvangt u van ons een complete rapportage. Deze wordt aan u, de werknemer en de bedrijfsarts gestuurd.

OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707