Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

Verplichte Intredekeuring (IK):

Deze keuring is bedoeld voor mensen die voor het eerst in de bouw gaan werken of die langer dan drie jaar geen werkzaamheden in de bouw hebben uitgevoerd. De keuring is alleen voor werknemers die regelmatig uitvoerend werk op de bouwplaats gaan verrichten of in een werkplaats gaan werken waarbij zij te maken krijgen met zwaar lichamelijk werk of werk dat gevaar voor anderen met zich meebrengt. De werkgever meldt de werknemer voor een intredekeuring aan bij de arbodienst. De arbodienst nodigt de werknemer uit.

Artikelen in de CAO's die naar de verplichte intredekeuring verwijzen, zijn:
  • CAO voor de Afbouw, artikel 58b (verplichte intredekeuring) en 73a (verplichte intredekeuring UTA-personeel)
  • CAO voor de Bouwnijverheid, artikel 3 (intredekeuring)
  • CAO Schilders etc., artikel 54 (intredekeuring) en bijlage 5 (individugericht pakket preventiezorg)
OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707