Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

Vrijwillig Intrede-onderzoek:

Dit onderzoek is bedoeld voor technisch en administratief personeel dat voor de eerste keer in de bouwnijverheid gaat werken. De werknemer kan hiervoor zelf een afspraak bij de arbodienst van zijn werkgever maken.
Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Jongeren (AGO-J):
Jongeren die voor het eerst in de bouw gaan werken, ondergaan in eerste instantie de verplichte intredekeuring. Een jaar na deze keuring hebben jongeren jonger dan twintig jaar recht op het AGO-J. De arbodienst nodigt hen hiervoor uit.
OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707