Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

Werknemer

Werknemer

Regels bij verzuim

Iedereen kan verzuimen, maar wat als het u overkomt?

Als u zichzelf niet in staat acht om te werken, meldt u zich ziek bij uw werkgever. Vanaf dat moment gelden er allerlei regels want er is sprake van verzuim.

In grote lijnen zijn er drie soorten regels waar u mee te maken kunt krijgen bij verzuim.

 1. De Wet Verbetering Poortwachter
 2. De verzuim- en controlevoorschriften van uw bedrijf
 3. en soms de Ziektewet.

Minimumeisen

Dit zijn de minimumeisen zoals de wet die stelt bij verzuim. Het is de bedoeling dat er tijdens de ziektewetperiode regelmatig, minimaal één keer per zes weken, contact is tussen werkgever en werknemer.

Bedrijfsarts

Daarnaast vraagt de werkgever, als het verzuim langer dan een paar weken duurt, advies aan de bedrijfsarts.
Een aantal factoren is hierbij van belang.

Bijvoorbeeld:

 • Is er sprake van volledige of gedeeltelijke
  arbeidsongeschiktheid,
 • Heeft de werknemer mogelijkheden om wel iets
 • binnen de organisatie te doen aan het verzuim
  (is er passend werk)?,
 • Wat kan of moet er gebeuren zodat de
  werknemer het werk weer kan hervatten.

Afspraken

In overleg tussen u en werkgever worden afspraken gemaakt. De bedrijfsarts adviseert beide partijen desgevraagd over het verzuim. Daarbij is het van belang dat gemaakte afspraken goed worden vastgelegd en nagekomen. In dit hele verzuimproces speelt de casemanager een belangrijke rol. Uiteraard is het verstandig als u zelf ook uw verzuimadministratie op orde houdt.

Contact

Wilt u meer weten bespreek dit dan met uw contactpersoon bij ABWN

Gezond Blijven

Met allerlei verschillende methoden is vast te stellen hoe het met uw gezondheid gesteld is en of u gezond bent. Van belang is dat u over mogelijkheden blijft beschikken waarmee u zelf zoveel mogelijk kunt doen om gezond te blijven.

Gezondheidstest

ABWN kan worden laten beoordelen hoe het met uw gezondheid gesteld is.
Hierbij is te denken aan een inspanningstest waarmee gemeten wordt of u in staat bent om zware lichamelijke inspanning te leveren.

Werkplek

Ook kan een werkplekdeskundige uw werkplek beoordelen en indien nodig adviezen ter verbetering geven.

Andere mogelijkheden zijn het Periodiek Medisch Onderzoek (voorheen PAGO genoemd), een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) en voorlichtingprogramma's. Ook bestaan er talrijke onderzoeken waarmee de arbeidsomstandigheden onderzocht kunnen worden. Bijvoorbeeld als u met chemische stoffen werkt, kan onderzocht worden of hiermee zo verantwoord mogelijk wordt omgegaan.

Contact

Wilt u meer weten bespreek dit dan met uw contactpersoon bij ABWN

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met een vestiging van ABWN in uw regio en vragen naar een medewerker die u meer kan vertellen

Gezond Worden

Inleiding

Het is van belang om te vermijden dat mensen ziek worden door hun werk of een beroepsziekte krijgen. Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor het bevorderen van de gezondheid via de werkomgeving, denk maar aan het stimuleren van gezonde voeding, meer bewegen en sporten, stoppen met roken. Maar ook aan het vergroten van mogelijkheden om werk te combineren met scholing, vrije tijd en zorg. Concrete maatregelen zijn bijv. het stimuleren van gezonde voeding in de bedrijfskantine, bedrijfsfitness, een fietsenplan, instellen van een rookbeleid en alcoholbeleid, ontwikkelen van anti-stress programma's, kinderopvang, regelingen voor aangepaste werktijden bij specifieke omstandigheden thuis. Dit alles in combinatie met het bevorderen van een gezonde werkomgeving.

Het idee om op de werkplek de gezondheid van werknemers te bevorderen, is in Nederland opgekomen rond 1985. Op de werkvloer komen veel vormen van gezondheidsrisico's en ongezond gedrag voor, bijvoorbeeld door het werken met schadelijke stoffen, door stress, door roken en alcoholgebruik op het werk, door ongezond eten en gebrek aan lichaamsbeweging. Al deze zaken leiden tot onnodig veel ziekte en arbeidsuitval en ook tot een grote schade in de vorm van medische kosten en productieverliezen.

Waarom gezondheidsmanagement?

Mensen hebben de laatste jaren meer aandacht gekregen voor hun gezondheid. Ze willen hun conditie ook op latere leeftijd in stand houden. Veel mensen doen nu meer aan beweging of sport dan voorheen. Men is bereid te werken aan gezondheid.

Er bestaat bovendien maatschappelijk en politiek verzet tegen de hoge mate van arbeidsuitval en ziekteverzuim op het werk. De kosten daarvan berusten nu meer bij werkgevers en werknemers dan vroeger. Zij hebben dus een direct financieel belang bij een goede gezondheid. Het is nu de tijd voor 'investeren in gezondheid'.

We moeten er in de toekomst ook rekening mee houden dat mensen op hogere leeftijd moeten doorwerken en dat er een groter appel wordt gedaan op hun flexibiliteit. Dit is alleen mogelijk als er sprake is van een goede gezondheid, vandaar dat GBW-programma's steeds belangrijker worden.

Meer plezier in het werk, een betere werksfeer, een betere gezondheid, ook op langere termijn, zijn argumenten voor werknemers om zich ook op het werk in te zetten voor de gezondheid van zichzelf en collega's.

Voordelen van een gezonde werkplek

Voordelen voor de werknemer zijn:

een betere gezondheid, ook op latere leeftijd

een beter gevoel van welbevinden

meer plezier in het werk

een betere stressbestendigheid

een betere werksfeer

gezonder werk

minder verzuim en ongevallen

minder ziektekosten.

Voordelen voor de werkgever zijn:

minder verzuim en ongevallen

minder ziektekosten

betere arbeidsprestaties

een betere werksfeer

een betere kwaliteit van de productie

een beter imago van het bedrijf

minder verloop van personeel

kortom: bij investering in gezondheidsmanagent meer baten dan kosten.

Uw situatie

Informeer bij uw werkgeven en/of collega's wat uw werkgever op dit terrein aanbiedt. Op de website van het NIGZ www.gezondheidsmanagement.nl is zowel voor werkgevers als werknemers veel informatie te vinden over programma's en stappenplannen om GBW in te voeren. Ook kunt u er allerlei informatiefolders downloaden of bestellen, speciaal gericht op werknemers, bijvoorbeeld

Sterke drank, zwak werk: informatie en tips over alcohol en werk

In beweging via het werk: informatie en tips over bewegen op het werk

Opgelucht op het werk: informatie en tips over astma op de werkplek

Rookvrij aan het werk: informatie en tips over (niet) roken en werk

Fietsen naar het werk: informatie en tips over fietsen naar het werk

Broodje gezond op het werk: informatie en tips over gezond eten op de werkplek

Goed ingericht aan het werk: informatie en tips over het voorkomen van RSI

Druk, druk, druk op het werk: informatie en tips over werk en stress

Kijk uit voor je huid: informatie en tips over zonbewust gedrag op de werkplek

Zonbewust op het werk: informatie over UV-bescherming op de werkplek (speciale uitgave voor de groene en agrarische sector)

Gevaarlijke stoffen op het werk: informatie en tips over gevaarlijke stoffen op het werk.

Gezondheidsbevordering op de werkplek ofwel GBW is in het belang van werknemer en werkgever. Als uw werkgever op dit gebied nog niet zoveel doet, kunt u als werknemer zelf initiatieven nemen. Bijvoorbeeld in samenspraak met uw leidinggevende, collega's, personeelszaken en/of arbodienst.

OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707