Nieuwsbrief AWBN

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws wat wij voor u selecteren op de website, dan kunt u zich hieronder abonneren op de nieuwsbrief.

Werkgever

Zorgstelsel 2009

Veranderingen in 2009

Het verplicht eigen risico blijft in 2009 van kracht
In 2009 geldt een verplicht eigen risico van € 155,- per persoon per jaar, in 2008 bedroeg dit eigen risico 150 euro. Bij meerjarige onvermijdelijke kosten, door bijvoorbeeld chronische ziekte of handicap, is er een financiele compensatie. Deze compensatie zal in 2009 (slechts) maximaal enige tientjes (€ 49,-) bedragen en alleen gelden voor burgers die bepaalde chronisch geneesmiddelen gebruiken. Sinds 2008 is de no-claim teruggaaf afgeschaft!

De 2008 regeling voor buitengewone uitgaven verdwijnt doordat er teveel misbruik plaatsvindt. Daarvoor in de plaats komt het kabinet binnenkort met een nieuwe regeling voor compensatie van hoge zorgkosten door chronisch zieken en gehandicapten. Hoe deze bezuinigingsmaatregel uitpakt hoort u binnenkort

Uitbreiding/ Beperking basispakket in 2009

Het basispakket blijft in 2009 grotendeels gelijk aan 2008. Voor de volgende zaken is er uitbreiding in 2009:

 • De behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van zeven en acht jaar één keer aanspraak maken op vergoeding voor onderzoek en behandeling

Voor de volgende zaken treden in het basispakket beperkingen op:

 • Slaap en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) worden slechts in uitzonderingsgevallen nog vergoed. Voor vier indicaties blijft de vergoeding bestaan
 • ls onderhoudsbehandeling bij epilepsie of als behandeling bij epileptisch insult
 • Als behandeling van angststoornissen waarbij medicamenteuze therapie met tenminste twee antidepressiva conform geldende richtlijnen heeft gefaald
 • Als behandeling bij multipele psychiatrische problematiek waarbij de behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is
 • Als palliatieve sedatie bij terminale zorg
 • De vergoeding van cholesterolverlagers wordt gebaseerd op de richtlijn van de beroepsgroepen. Alleen als blijkt dat de behandeling met simvastatine onvoldoende effectief is of om medische redenen ongewenst, is uitwijk naar een andere statine en/of ezetimib mogelijk. Aan de vergoeding van andere cholesterolverlagers zoals fibraten, galzuurbindende harsen, nicotinezuuranalogen verandert niets.
 • In 2009 wordt de vaccinatie tegen HPV, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma onder voorwaarde dat het vaccin in prijs wordt verlaagd.

Veranderingen basispakket sinds 1 januari 2008

Op 1 januari 2008 is het basispakket uitgebreid met:

 • anticonceptiepil, spiraaltje, pessarium en Nuvaring ongeacht leeftijd (was tot 21 jaar)
 • tandheelkunde tot 22 jaar (was tot 18 jaar)
 • 5 uur extra kraamzorg
 • geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

Premies en korting in 2009

De nominale premie voor 2009 verschilt per verzekeraar. Voor 19 november moeten de premies bekend zijn gemaakt. Ook in 2009 is korting mogelijk. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor het basispakket.

Naast de nominale premie betaalt u ook een inkomensafhankelijke premies, de volgende hoofdregels gelden:

 • Laag tarief daalt in 2009 van 5,1% naar 4,8%
 • Normaal tarief daalt in 2009 van 7,2% naar 6,9%
 • De AWBZ premie blijft in 2008 gelijk op 12,15%

Bent u in loondienst dan betaalt uw werkgever de inkomensafhankelijke premie. Bent u ondernemer of ZZPer dan moet u de inkomensafhankelijke premie zelf afdragen.

Wisselen van zorgverzekeraar wordt makkelijker
Het wisselen van zorgverzekeraar is makkelijker geworden. De nieuwe regeling houdt in dat een opzegging in december direct per 1 januari 2009 van kracht is. Het maakt hierbij niet uit met welke reden u wilt opzeggen.

OnPole Webdesign | Grafische vormgeving - 0174 883 707